Μικχαέλι Μάρκο Marco Michaeli

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως καπετάνιος της Κύπρου (Αμμοχώστου) κατά το 1566 - 1567. Οι καπετάνιοι (capitani) ήσαν ανώτατοι διοικητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι με έδρα την Αμμόχωστο, κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας.