Στασικράτης Ονασικράτους Πάφιος

Image

Ιστορικό πρόσωπο της αρχαίας Κύπρου, του οποίου το όνομα μαρτυρείται σε επιγραφή από τους Δελφούς του τέλους του 3ου αιώνα π.Χ. Η επιγραφή αυτή αποτελεί τιμητικό ψήφισμα της πόλης των Δελφών για τον Πάφιο Στασικράτη λόγω της ευσέβειάς του προς τον θεό και το ιερό του, καθώς και της εύνοιας του γενικά προς την πόλη και στον καθένα από τους πολίτες της. Για τούτο η πόλη των Δελφών αποφάσισε να ανακηρύξει τόσο τον ίδιο όσο και τα παιδιά του ευεργέτες της πόλης, να τον ονομάσει πρόξενο και να χορηγήσει σ' αυτόν όπως και τα παιδιά του τα προνόμια: να ζητούν και να παίρνουν πρώτοι μαντεία, να έχουν προτεραιότητα στις δίκες, να μη καταβάλλουν δημόσια τέλη, να κάθονται στα πρώτα καθίσματα κατά τους αγώνες, να έχουν απαραβίαστη την κατοικία τους και άλλα. Για τον Στασικράτη τον Πάφιο, που φαίνεται να ήταν διακεκριμένο πρόσωπο στα χρόνια του, δεν υπάρχουν πληροφορίες από άλλη, επιγραφική ή φιλολογική, πηγή.   Ήταν, πιθανώς, έμπορος, δεν είναι όμως γνωστό ποιες ακριβώς ευεργεσίες έκαμε στους Δελφούς.