Έφεσος

Image

Αρχαία ιωνική πόλη στα νότια της σημερινής Σμύρνης, κοντά στις εκβολές του ποταμού Καΰστρου (σημερινού Κουτσιούκ Μεντερές). Σύμφωνα προς τη μυθολογική παράδοση, ιδρύθηκε από τις Αμαζόνες. Στην πόλη αυτή υφίστατο κατά την Αρχαιότητα περίλαμπρος ναός της Αρτέμιδος, που εθεωρείτο ως ένα από τα επτά θαύματα.

 

Κατά την Αρχαιότητα αναφέρονται διάφορες σχέσεις Κυπρίων με την πόλη της Εφέσου. Κατά τους Χριστιανικούς χρόνους, στην Έφεσο έγιναν δυο Οικουμενικές Σύνοδοι. Η μια είναι γνωστή ως η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος, που πραγματοποιήθηκε το 431 μ.Χ. και η άλλη είναι γνωστή και με τον χαρακτηρισμό «ληστρική» και έγινε το 449 μ.Χ.

 

Μεγαλύτερης σημασίας για την Κύπρο είναι η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος, γνωστή απλούστερα ως Σύνοδος της Εφέσου. Σ’ αυτήν πήραν μέρος και Κύπριοι ιεράρχες. Η σύνοδος επικύρωσε το αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της Κύπρου, ή πιο σωστά, την εκκλησιαστική αυτονομία της Κυπριακής Εκκλησίας. Λεπτομερέστερα βλέπε στο λήμμα Εκκλησία Κύπρου.

 

Διάφορες σχέσεις Κύπρου και Εφέσου αναφέρονται και κατά τον Μεσαίωνα.

Φώτο Γκάλερι

Image