Ντονάτο Τζιοβάννι Giovanni Donato

Βενετός ανώτατος διοικητικός αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε ως τοποτηρητής (luogotenente) με έδρα τη Λευκωσία, κατά το 1493-94. Οι τοποτηρητές, έχοντας ως βοηθούς δυο συμβούλους, ασκούσαν την ανώτατη διοίκηση στο νησί (κυβερνήτες της Κύπρου), εκτός σε καιρό πολέμου.