Ερμίας Απολλωνίου Σαλαμίνιος

Image

Κύπριος, από τη Σαλαμίνα, που έζησε κι έδρασε τον 4ο π.Χ. αιώνα. Φαίνεται ότι είχε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους κατοίκους του ελληνικού νησιού της Άνδρου. Σε επιγραφή του 4ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στην Άνδρο, αναγράφεται τιμητικό ψήφισμα - απόφαση της βουλής και του δήμου των Ανδρίων για τον Ερμίαν Απολλωνίου Σαλαμίνιον. Μ' αυτό, ο Ερμίας ανακηρύχθηκε πολίτης της πόλης των Ανδρίων κι εξασφάλισε προνόμια στο νησί, που θ' απολάμβαναν και τα παιδιά του.

 

Δεν αναφέρεται στο ψήφισμα τι είδους ήσαν οι υπηρεσίες που ο Ερμίας πρόσφερε στους κατοίκους της Άνδρου.