Αρσινόη Γ

Image

Αδελφή και σύζυγος του Πτολεμαίου Δ' Φιλοπάτορος (221-205 π.Χ.), που κοροϊδευτικά ονομάστηκε Φιλοπάτωρ γιατί θεωρήθηκε πως είχε δηλητηριάσει τον πατέρα του Πτολεμαίο Γ' Ευεργέτη Α'. Πιστεύεται ότι δολοφόνησε, μεταξύ άλλων, και την αδελφή και σύζυγό του Αρσινόη Γ', που πέθανε το 209 π.Χ.

 

Τόσο ο Πτολεμαίος Δ' Φιλοπάτωρ όσο και η Αρσινόη Γ', λατρεύτηκαν ως θεοί στην Κύπρο, όπως προκύπτει από τρεις αφιερωματικές επιγραφές που έχουν βρεθεί (μια στην Αρσινόη - Πόλη Χρυσοχούς, μια στην Πάφο και η τρίτη στη Σαλαμίνα). Οι επιγραφές αυτές αναφέρουν τον Πτολεμαίο και την Αρσινόη ως θεούς Φιλοπάτορας.