Πρίτιος ή Πριτίας

Όνομα αρχαίου Κυπρίου ναυπηγού από την Πάφο. Το όνομά του μαρτυρείται από επιγραφή «Πριτίου ναυπηγοῦ», που βρέθηκε στην περιοχή της Πάφου πάνω σε μικρό αμφορέα, ο οποίος ανήκει πιθανώς στον 3ο αιώνα π.Χ. Από την περιοχή της Πάφου προέρχεται και το δεύτερο όνομα Κυπρίου ναυπηγού που διασώζεται από την Αρχαιότητα, του Πυργοτέλη*, και ανήκει στον ίδιο αιώνα. Είναι γνωστό ότι η Πάφος, στα χρόνια των Πτολεμαίων, υπήρξε σημαντικό ναυπηγικό κέντρο.