Εχέτιμος

Image

Αρχαίος Κύπριος βασιλιάς της Πάφου, του 4ου π.Χ. αιώνα. Μαρτυρείται από δυο επιγραφικές μαρτυρίες, εκ των οποίων η μια βρέθηκε σε αρχαίο τάφο της περιοχής της Παλαιπάφου.

 

Και στις δυο επιγραφές, σε συλλαβική γραφή, ο Εχέτιμος αναγράφεται και ως ιερέας της Άνασσας (= Αφροδίτης):

 

Βασιλῆος

Ἐχετίμων

τῷ  ἱερῆος

τᾶς Fανάσσας.

 

Ο Εχέτιμος υπολογίζεται ότι είχε διαδεχθεί στον θρόνο της Πάφου τον βασιλιά Τιμόχαρι. Ο χρόνος της βασιλείας του τοποθετείται μεταξύ του 370 και του 350 π.Χ.