Δίφιλος

Βασιλιάς της Σαλαμίνος, ή όπως αναφέρεται στις πηγές, βασιλιάς της Κύπρου, σε χρόνο που δεν προσδιορίζεται, κατά την αρχαιότητα. Τον αναφέρουν ο Πορφύριος (Περί ἀποχῆς ἐμψύχων, 2.55) και ο Ευσέβιος (Προπαρασκευή Εὐαγγελική, 4.16).

 

Σύμφωνα προς τους δυο αυτούς συγγραφείς, ο Δίφιλος ήταν ο βασιλιάς που κατάργησε τις μέχρι την εποχή του τελούμενες ανθρωποθυσίες στη Σαλαμίνα, και τις αντικατέστησε με θυσίες βοδιών. Δεν αναφέρεται η εποχή που ο Δίφιλος έζησε, σημειώνεται όμως ότι τις ανθρωποθυσίες τις κατάργησε «κατά τους Σελεύκου χρόνους του θεολόγου». Δεν γνωρίζουμε όμως ούτε την εποχή που έζησε ο αναφερόμενος Σέλευκος ο θεολόγος, δηλαδή ο ερμηνευτής της επιθυμίας των θεών. Αναφέρεται μόνο ότι κατά συμβουλή του Σελεύκου κατάργησε ο Δίφιλος τον θεσμό των ανθρωποθυσιών.

 

Δεν υπάρχουν επιγραφικές ή νομισματικές ή άλλες μαρτυρίες για τον βασιλιά αυτό της Σαλαμίνος. Θα πρέπει να είχε ζήσει πριν από το 560 π.Χ., δηλαδή πριν από τον βασιλιά Ευέλθοντα, γιατί οι κατοπινοί βασιλιάδες της Σαλαμίνος μας είναι γνωστοί.