Χατζηκυριάκος δραγομάνος

Αναφέρεται ως δραγομάνος του σεραγίου κατά το 1778, μετά τον δραγομάνο Χατζηιωσήφ*. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του. Η δραγομανία του πάντως πρέπει να ήταν πολύ σύντομη, διότι το 1779 αναφέρεται ως δραγομάνος ο Γεωργάκις Σακελλαρίου και από την ίδια χρονιά, ή ακόμη και από το 1776, ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος*.