Δημήτριος

Έλληνας Κύπριος, στην υπηρεσία του βασιλιά της Κύπρου Ιακώβου Β' (1460 - 1473). Ο Δημήτριος ήταν ένας από τους Έλληνες της Κύπρου που τάχθηκαν υπέρ του Ιακώβου στη διαμάχη του με την αδελφή του Καρλόττα για τη βασιλεία. Επί ημερών του Ιακώβου Β', ο Δημήτριος αναφέρεται ως διοικητής της Πάφου.