Αγίας

Γιος του Λαμόθεου, από την Κρήτη. Διατέλεσε διοικητής της πόλης του Κιτίου στην Κύπρο, επί Πτολεμαίου Στ' του Φιλομήτορος (186-146 π.Χ.). Αναφέρεται σε κυπριακή επιγραφή που βρίσκεται στο Βρεττανικό Μουσείο.