Βραβάντη

Image

Επαρχία του Βελγίου, την οποία επεσκέφθη ο βασιλιάς της Κύπρου Πέτρος Α' Λουζινιανός, κατά τη μεγάλη περιοδεία του στη δυτική Ευρώπη κατά τα έτη 1363 - 1365 για να προετοιμάσει μεγάλη σταυροφορία κατά των Τούρκων. Στη Βραβάντη έφθασε ο Πέτρος από τη Γαλλία όπου είχε συναντήσει τον βασιλιά Ιωάννη Β' και κηρύξει μαζί του τη σταυροφορία κατά τον Απρίλιο του 1363 επικεφαλής Γάλλων και Κυπρίων ευγενών. Ο πάπας κήρυξε τότε τον Ιερό Πόλεμο και διόρισε τον καρδινάλιο Ταλλεϋράνδο ως ληγάτο του Πολέμου. Τότε ακριβώς ο Πέτρος άρχισε μακρινή περιοδεία στη Φλάνδρα, στη Βραβάντη και στη Ρηνανία, και από εκεί τον Αύγουστο του 1363 πήγε στο Παρίσι να συναντήσει και πάλι τον Ιωάννη.