Ιτουάνταρ Ituandar, o

Image

Στο γνωστό «πρίσμα» του Εσσαρχαδώνος*, που χρονολογήθηκε στα 673/2 π.Χ., αναγράφονται μεταξύ άλλων και τα ονόματα δέκα κυπριακών πόλεων του 7ου π.Χ. αιώνα, καθώς και τα ονόματα αντιστοίχων βασιλιάδων τους. Μεταξύ των βασιλιάδων, αναφέρεται κι ένας που το όνομά του διαβάστηκε ως Ituandar, κι ήταν βασιλιάς της Pappa. Πρόκειται για το ελληνικό όνομα Ετέανδρος, η δε πόλη του ήταν η Πάφος.