Στασίκυπρος

Image

Κύπριος βασιλιάς του αρχαίου Ιδαλίου. Το όνομά του είναι γνωστό από την περίφημη συλλαβική επιγραφή που βρέθηκε στα ερείπια του ναού της Αθηνάς στο Δάλι (Ιδάλιον), λίγο πριν από το 1850. Η επιγραφή αυτή, που είναι χαραγμένη στις δυο πλευρές μιας χάλκινης πλάκας και βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού, είναι η εκτενέστερη μέχρι σήμερα συλλαβική επιγραφή στην Κύπρο και περιλαμβάνει ένα ψήφισμα του βασιλιά και της πόλης του Ιδαλίου, που έγινε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της από τους Πέρσες και τους Φοίνικες του Κιτίου μεταξύ 480 και 470 π.Χ.

 

Το ψήφισμα περιλαμβάνει τη συμφωνία που έγινε ανάμεσα στον βασιλιά Στασίκυπρο και τους κατοίκους της πόλης αφενός, και στον γιατρό Ονάσιλο και τους αδελφούς του, αφετέρου, για την προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών των τελευταίων κατά τις μάχες στη διάρκεια της πολιορκίας. Το αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές θα ήταν ασήμι ή δενδροφυτευμένες εκτάσεις από τα βασιλικά κτήματα.