Ισίδωρος Eλένου Αντιοχεύς

Αυλικός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο κατά την Ελληνιστική εποχή, και συγκεκριμένα στα τέλη του 2ου π.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από επιγραφή της περιόδου αυτής, που βρέθηκε στην Παλαίπαφο (Κούκλια) κι αναφέρει:

 

Βασιλέα Πτολεμαῖον θεόν

Ἀλέξανδρον, Ἰσίδωρος

Ἑλένου Ἀντιοχεύς,

ὁ συγγενής καί ἀρχεδέατρος,

εὐεργεσίας ἕνεκεν.

 

Η επιγραφή είναι χαραγμένη σε βάση αγάλματος που αφιέρωσε ο Ισίδωρος, και που ασφαλώς θα παρίστανε τον Πτολεμαίο Ι΄Αλέξανδρο Α΄ ως «θεό Αλέξανδρο». Ο Πτολεμαίος αυτός έζησε στην Κύπρο μεταξύ του 114 και του 108 π.Χ., κι είχε ανακηρύξει τον εαυτό του βασιλιά του νησιού πριν ανέλθει στον θρόνο της Αιγύπτου. Στην Κύπρο θα πρέπει να διατηρούσε βασιλική αυλή, της οποίας ἀρχεδέατρος (= αρχιοικονόμος) ήταν ο Ισίδωρος.