Σημαία της Κύπρου

Image

Η κυπριακή σημαία καθιερώθηκε το 1960 μετά την ανεξαρτησία του νησιού από τους Βρετανούς και προέκυψε μετά από διεθνή διαγωνισμό. Σύμφωνα με το σύνταγμα της Κύπρου (άρθρο 4), η σημαία που θα είχε το νέο κράτος θα έπρεπε να ήταν ουδέτερου χρώματος (Βλέπε Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος Αρχείου ΡΙΚ).

 

Κύριες προϋποθέσεις για τη σημαία της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας, ήταν να μην περιέχει τα σύμβολα των δύο «μητέρων πατρίδων», τον σταυρό (ελληνική σημαία) και την ημισέληνο (τουρκική), όπως και τα χρώματά τους, το μπλέ και το κόκκινο. Νικητής του διαγωνισμού ήταν ο Τουρκοκύπριος ζωγράφος και σκιτσογράφος Ισμέτ Γκιουνέι με καταγωγή από τη Λεμεσό, ο οποίος παρέλαβε χρηματικό έπαθλο πενήντα λιρών και συγχαρητήρια επιστολή από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Στις 12 Αυγούστου 1960 ο Μακάριος έδωσε εντολή στον Γκιουνέι από την σχολή Itati να δημιουργήσει την Κυπριακή Σημαία. 

 

 

Βλέπε Βίντεο: Ο Γκιουνέι μιλά για τη σημαία της Κύπρου

 

Στην Κυπριακή Σημαία προβάλλεται ο χάρτης της Κύπρου σε κίτρινο χρώμα του χαλκού σε άσπρο φόντο. Κάτω από την Κύπρο υπάρχουν δύο κλαδιά ελιάς ενωμένα στις άκρες τα οποία συμβολίζουν την ειρήνη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Το κίτρινο χρώμα για το χάρτη της Κύπρου χρησιμοποιήθηκε (αντί του αρχικού χρώματος του χαλκού) για ευκολότερη αναπαραγωγή και συμβολίζει το χαλκό, το μέταλλο που αντιπροσωπεύει την Κύπρο. Το πράσινο με τους κλάδους ελιάς συμβολίζει την ειρήνη. Την αποδέχτηκαν και ο Πρόεδρος Μακάριος και ο Αντιπρόεδρος Φασίλ Κουτσιούκ.

 

Το Άρθρον 4 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρει τα εξής για την κυπριακή σημαία: «Η Δημοκρατία έχει ιδίαν σημαίαν ουδετέρου σχεδίου και χρώματος, την οποίαν επιλέγουσιν από κοινού ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας. Αι αρχαί της Δημοκρατίας και οιονδήποτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οργανισμός κοινής ωφελείας ιδρυόμενος δια ή συμφώνως τω νόμω της Δημοκρατίας αναρτώσι την σημαίαν της Δημοκρατίας και έχουσι το δικαίωμα να αναρτώσι κατά τας εορτάς ταυτοχρόνως ομού μετά της σημαίας της Δημοκρατίας την ελληνικήν και την τουρκικήν σημαίαν. Αι κοινοτικαί αρχαί και τα ιδρύματα αυτών έχουσι το δικαίωμα, να αναρτώσι κατά τας εορτάς ταυτοχρόνως ομού μετά της σημαίας της Δημοκρατίας την ελληνικήν ή την τουρκικήν σημαίαν. Πας πολίτης της Δημοκρατίας ή οιαδήποτε οργάνωσις αποτελούσα ή μη νομικόν πρόσωπον, εξαιρουμένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, της οποίας τα μέλη είναι πολίται της Δημοκρατίας, έχουσι το δικαίωμα να αναρτώσιν επί της κατοικίας ή του καταστήματος αυτών την σημαίαν της Δημοκρατίας ή την ελληνικήν ή την τουρκικήν σημαίαν, άνευ οιουδήποτε περιορισμού».

 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2003, ο Γκουνέι εξήγησε τους λόγους για τους οποίους κατέληξε στο συγκεκριμένο σχέδιο: «το άσπρο χρώμα συμβόλιζε την αγνότητα, το χρώμα του χαλκού την προέλευση του ονόματος της Κύπρου και οι κλάδοι ελιάς την ειρήνη.», ενώ για τον χάρτη της Κύπρου είχε πεί ότι, «θα ενίσχυε με αυτό τον τρόπο την ταυτότητα της σημαίας δεδομένου ότι το κράτος ήταν μικρό και άγνωστο.» Στη σημαία προβάλλεται η Κύπρος με πορτοκαλί χρώμα σε άσπρο φόντο και από κάτω δύο κλαδιά ελιάς ενωμένα που συμβολίζουν την ενότητα και την ειρήνη μεταξύ Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων. Ο Γκιουνέι εξήγησε επίσης ότι το άσπρο φόντο αντιπροσωπεύει την κάθαρση όλων των προβλημάτων με τη δημιουργία της Δημοκρατίας. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το πώς νιώθει για τη σημαία που σχεδίασε, τη στιγμή που η Τουρκοκυπριακή πλευρά δημιούργησε τη δική της σημαία η οποία μοιάζει με την τουρκική, ο Γκιουνέι είπε ότι, νιώθει υπερήφανος για τη σημαία που έφτιαξε, κυρίως τώρα που θα κυματίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image