Ζουλιάν λε Ζων Julian le Jaune

Ευγενής, στην υπηρεσία του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Β' (1285-1324).

 

Μετά το θάνατο του Καρόλου Α' της Ανζού στις 7.1.1285 και επειδή υπήρχε πρόβλημα ως προς τη διαδοχή του στο θρόνο του βασιλείου της Ιερουσαλήμ που αυτή την εποχή πιεζόταν από τους Μωαμεθανούς, ο λαός της Άκρας έκλινε προς την κατεύθυνση της αποδοχής του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Β' και ως βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Προς τούτο, εστάλη στην Άκρα από την Κύπρο ο Ζουλιάν λε Ζων που διαπραγματεύθηκε με επιτυχία το θέμα, κυρίως με τους ιππότες του τάγματος των Ιωαννιτών και με τους Ναΐτες ιππότες. Στις 24.6.1286 έφθασε με τη συνοδεία του και τους ιππότες του στην Άκρα και ο (νεαρός τότε) βασιλιάς της Κύπρου Ερρίκος Β', που έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Μετά την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, ο Ερρίκος στέφθηκε βασιλιάς Ιεροσολύμων στις 15.8.1286, στην Τύρο, αφού η ίδια η Ιερουσαλήμ κατεχόταν από τους Μωαμεθανούς.