Μουχασίλης

Μουχασίλης (muhassil) ήταν τίτλος τον οποίο έφεραν διάφοροι Τούρκοι κυβερνήτες της Κύπρου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπως και μουσελλίμης (müsellim). Οι τίτλοι αυτοί είχαν σχέση με τον ρόλο και τη δικαιοδοσία των αξιωματούχων - κυβερνητών. Ο κυβερνήτης ως μουχασίλης, ήταν ο ανώτερος αξιωματούχος και είχε, μεταξύ άλλων, την υπευθυνότητα για την είσπραξη των κυβερνητικών φόρων. Μουχασίλης ελέγετο επειδή ήταν εκείνος που ασκούσε την εξουσία στο χάσι, δηλαδή το προσωπικό τιμάριο του μεγάλου βεζύρη. Ως χάσι, η Κύπρος παρέμεινε από το 1703 μέχρι το 1785. Παρόμοια, ως μουσελλίμης, ο κυβερνήτης της Κύπρου ήταν ο έμπιστος άνθρωπος του καπουδάν πασά, υπό την εξουσία του οποίου βρισκόταν η Κύπρος από το 1670 μέχρι το 1703 και πάλι από το 1785 μέχρι το 1839. Μετά το 1839, οι κυβερνήτες της Κύπρου έφεραν τον τίτλο του μουτασαρρίφ (mutasarrif), δηλαδή έπαρχοι ή διοικητές σαντζακίου. Βλέπε και λήμμα Τουρκοκρατία.