Γρηγορίου Ευαγγέλης

Τον αναφέρει ο Γ.Ι. Κηπιάδης (Ἀπομνημονεύματα τῶν κατά τό 1821 ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ τραγικῶν σκηνῶν), ως Λευκωσιάτη ο οποίος, κατά το 1821, ασκούσε το επάγγελμα του χρυσοχόου και μάλιστα του ευνοουμένου του διοικητή της Κύπρου Κουτσιούκ Μεχμέτ. Κατά τη διάρκεια των αγρίων σφαγών του Ιουλίου 1821, μεταξύ των αποκεφαλισθέντων δημογερόντων της Λευκωσίας περιλαμβανόταν και ο Γιαννάκης Αντωνόπουλος*. Τις τρεις κόρες του Αντωνόπουλου, Αγγελέττα, Πεζούνα και Παγώνα, είχαν συλλάβει οι Τούρκοι και για πολλές μέρες, με υποσχέσεις ή απειλές, προσπαθούσαν να πείσουν όπως απαρνηθούν τη χριστιανική τους θρησκεία και ασπασθούν τον Μωαμεθανισμό. Τις τρεις νέες κατόρθωσε να σώσει ο χρυσοχόος Ευαγγέλης Γρηγορίου, που με πολλή προσπάθεια μπόρεσε να πείσει τον Κουτσιούκ Μεχμέτ να τις απελευθερώσει.