Ρίππα Αλοΐσιος ντε Aloisio de Rippa

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος της Κύπρου κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Ο Αλοΐσιος ντε Pίππα υπηρέτησε ως τοποτηρητής (luogotenente) στην Κύπρο κατά το 1543-1544. Οι τοποτηρητές διορίζονταν από τη Βενετία για υπηρεσία 2 χρόνων στην Κύπρο. Με έδρα τη Λευκωσία και με δυο συμβούλους/βοηθούς ασκούσαν την ανώτατη διοίκηση στο νησί, εκτός σε καιρό πολέμου.