Γουώρρεν Φώλκλαντ Falkland Warren

Άγγλος στρατιωτικός που υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τα πρώτα χρόνια της αγγλικής κατοχής του νησιού. Ήταν στρατιωτικός και όταν υπηρετούσε στην Κύπρο, έφερε το βαθμό του συνταγματάρχη. Υπηρέτησε για 10 χρόνια, από τον Αύγουστο του 1879 μέχρι τον Αύγουστο του 1889, ως αρχιγραμματέας και ως διοικητής Λεμεσού.