Μόρμορης Ιωάννης Giovanni Mormori

Στρατιωτικός μηχανικός που εργάστηκε στην Κύπρο τα τέλη της περιόδου της Βενετοκρατίας. Πολέμησε κατά των Τούρκων στην Αμμόχωστο, όπου και πληγώθηκε σοβαρά στις 30.5.1571 και πέθανε λίγες μέρες αργότερα.

 

Σύμφωνα προς τη Διήγηση του στρατηγού Αγγέλου Γάττου*, ο Ιωάννης Μόρμορης είχε φθάσει στην απειλούμενη Αμμόχωστο στις 5.5.1570 μαζί με άλλους που είχαν αφιχθεί προς ενίσχυση της άμυνας της πόλης, μεταξύ των οποίων και ο διάσημος μηχανικός Ιερώνυμος Μάγγι* Αγγιάρι (ο τελευταίος αναφέρεται ότι είχε εργαστεί και στις οχυρώσεις της Λευκωσίας).

 

Την παρουσία του Μόρμορη στην Αμμόχωστο και τη συμβολή του στη επιτυχή όσο και μακρά αντίσταση της πόλης κατά των Τούρκων το 1570-1571, αναφέρουν και αρκετοί άλλοι μάρτυρες - συγγραφείς των γεγονότων (Martinengo, Brenzone, Manolesso, Lorini). O Άγγελος Γάττος σημειώνει ότι ο θάνατος του Μόρμορη «μέγα κακόν ἀφῆκεν ἐν τῷ Φρουρίῳ, διότι ἦτο ἀνήρ δραστήριος καί ἔμπειρος περί τά πολεμικά».