Ιεροφάντης

Κατά την Αρχαιότητα, ιεροφάντης ονομαζόταν ο ιερέας εκείνος που είχε ως έργο του τη μύηση των πιστών στα τελετουργικά μυστήρια της λατρείας ορισμένων θεοτήτων. Ήταν, ακόμη, ο ιερέας εκείνος που γνώριζε και δίδασκε την τελετουργία των θυσιών αλλά και γενικότερα της λατρείας των θεών.

 

Ο θεσμός του ιεροφάντη απαντάται και στην αρχαία Κύπρο, όπου η ύπαρξη ιεροφαντών μαρτυρείται και από επιγραφές που έχουν βρεθεί.