Ραπαμάτ πασάς Rapamat pasha

Image

Αναφέρεται στις πηγές ως αξιωματούχος του στόλου της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που πήρε μέρος στην εκστρατεία και κατάληψη της Κύπρου το 1570-71. Πρόκειται για τον Αράπ Αχμέτ πασά, για τον οποίο βλέπε λήμμα Αχμέτ Αράπ.