Μάξιμος

Ρωμαίος ηγεμόνας της Κύπρου κατά τα τελευταία χρόνια της Ρωμαιοκρατίας στο νησί (αρχές 4ου αιώνα μ.Χ.). Σύμφωνα προς το Συναξάριον του ιερομάρτυρα Φιλωνίδη*, επισκόπου του Κουρίου, ο Μάξιμος, εκτελώντας το διάταγμα του Διοκλητιανού για διωγμό των Χριστιανών, πρόσθεσε γι’ αυτούς ένα ακόμη μαρτύριο: διέταξε να βιάζονται από ακόλαστους και βδελυρούς ανθρώπους, οι οποίοι, μ’ αυτή την «παρά φύσιν» μεταχείριση, τους ντρόπιαζαν και τους εξευτέλιζαν.