Μελκιάθων ή Μιλκιάθων

Image

Φοίνικας της Κύπρου, βασιλιάς της πόλης του Κιτίου, κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα. Επειδή δε το Κίτιον είχε επεκτείνει την κυριαρχία του και επί του Ιδαλίου, ο Μελκιάθων αναφέρεται σε συλλαβική επιγραφή που βρέθηκε στο Ιδάλιον και ως βασιλιάς του Ιδαλίου:

 

...βασιλῆfος Μιλκιjάθωνος, Κετίων [=Κιτιέων] κά[ς] Ἐδαλίων...

 

Η βασιλεία του Μελκιάθωνος στο Κίτιον και στο Ιδάλιον τοποθετείται χρονικά μεταξύ του 392 και του 361 π.Χ. (Το Ιδάλιον είχε κατακτηθεί από τους Φοίνικες του Κιτίου γύρω στα 470 π.Χ., συνεπώς επί Μελκιάθωνος βρισκόταν ήδη υπό μακρά φοινικική κατοχή).

 

Ο Μελκιάθων ήταν πατέρας του Πουμιάθωνος. Ο Πουμιάθων* ήταν ο τελευταίος που βασίλευσε στο Κίτιον, περίπου από το 361 π.Χ. (διαδεχόμενος τον πατέρα του) μέχρι το 312 π.Χ. οπότε καταργήθηκε ο θεσμός των βασιλείων.

 

Εκτός από την επιγραφή του Ιδαλίου, ο Μελκιάθων μαρτυρείται και από νομισματικές πηγές.