Δεινομένης

Πρόσωπο της αρχαιότητας που ο σχολιαστής του Β' Πυθιονίκη του Πινδάρου αναφέρει ως καταγόμενο από το Τριόπιον της Κύπρου. Η αναφορά αυτή του σχολιαστή γίνεται για να δικαιολογηθεί η εξύμνηση και του Κινύρα* στον εν λόγω επίνικο του Πινδάρου, όπου το κύριο πρόσωπο που υμνείται είναι ο τύραννος των Συρακουσών Ιέρων. Κατά τον σχολιαστή, ο Ιέρων ήταν γιος του Δεινομένους του Κυπρίου. Η εκδοχή αυτή κρίνεται εσφαλμένη αφού ο Δεινομένης καταγόταν από το Τριόπιον της Κνίδου και όχι από την Κύπρο.