Καλλίας Ιππονίκου, Αθηναίος

Image

Γνωστός πλούσιος Αθηναίος του 5ου αιώνα π.Χ. Όταν ο αθηναϊκός στόλος πολιορκούσε την περσοκρατούμενη Σαλαμίνα της Κύπρου (449 π.Χ.), οι Πέρσες στρατηγοί Αρτάβαζος και Μεγάβυζος έστειλαν πρέσβεις στην Αθήνα για να συνάψουν συμφωνία ειρηνεύσεως. Αρχηγός της αθηναϊκής αντιπροσωπείας που εστάλη στα Σούσα για τις σχετικές διαπραγματεύσεις ορίστηκε από την πόλη ο Καλλίας ο Ιππονίκου. Κατά τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε συμφωνία η οποία ονομάστηκε «Ειρήνη του Καλλία» (449/8 π.Χ.), συμφωνήθηκε να μείνουν ανεξάρτητες όλες οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας, τα περσικά πλοία να μην πλέουν δυτικότερα από την πόλη Φάσηλι της Παμφυλίας και οι Αθηναίοι να μην εκστρατεύουν στα παράλια της Περσικής αυτοκρατορίας. Με την ίδια συμφωνία η Κύπρος εγκαταλειπόταν στους Πέρσες, όπως και οι ελληνικές πόλεις που βρίσκονταν ανατολικά της Φασήλιδος.

 

Για την Κύπρο, η συμφωνία την οποία είχε διαπραγματευθεί ο Καλλίας, ήταν πολύ σημαντική αφού σήμαινε την αναγνώριση και συνέχιση της περσικής κυριαρχίας στο νησί και τον τερματισμό των προσπαθειών των Αθηναίων για απελευθέρωσή του. Μάλιστα η συμφωνία επετεύχθη αμέσως μετά και κατά την διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων των Αθηναίων στην Κύπρο (εκστρατεία του Κίμωνος*).

 

Ωστόσο η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται να είχε επηρεάσει (τουλάχιστον σοβαρά) τις ποικίλες σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Αθήνας. Τουλάχιστον στον τομέα του εμπορίου, φαίνεται ότι αντίθετα, η «Ειρήνη του Καλλία» διεύρυνε ακόμη περισσότερο τις αγορές και τις εμπορικές δραστηριότητες των Αθηναίων στην Ανατολή, σε μεγάλο βαθμό μέσω της Κύπρου.

 

Οι προσπάθειες των Κυπρίων για αποτίναξη του περσικού ζυγού εντάθηκαν πάλι μισό και πλέον αιώνα αργότερα, με πρωταγωνιστή τον βασιλιά της Σαλαμίνος Ευαγόρα Α' (411 - 374 π.Χ.), ο οποίος και διεύρυνε, στον μέγιστο βαθμό, τις σχέσεις της Κύπρου με την Αθήνα.