Πισάνι ή Πιζάνι Νίκολo Nicolo Pisani

Image

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος. Υπηρέτησε στην Κύπρο κατά το 1509-10 (περίοδος Βενετοκρατίας) ως τοποτηρητής. Οι τοποτηρητές (luogotenente) διορίζονταν από τις αρχές της Βενετίας για υπηρεσία 2 χρόνων στην Κύπρο. Είχαν έδρα τους τη Λευκωσία και με δυο βοηθούς (συμβούλους) ασκούσαν την ανώτατη διοίκηση στο νησί, εκτός σε καιρό πολέμου.

 

Ο Πισάνι πέθανε στη Λευκωσία στις 19 Αυγούστου του 1511 και στη θέση του διορίστηκαν προσωρινά, ως ασκούντες καθήκοντα τοποτηρητή, ο Νίκολο Κορνέρ (Κορνάρο) και ο Τζιοβάννι Πάολο Γκρατένικο. Ο δεύτερος είχε πιο πριν υπηρετήσει ως γενικός προβλεπτής (proveditore generale) της Βενετίας στο Campo.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια