Θρασέας Θρασέα Ασπένδιος

Σε επιγραφή που βρέθηκε στους Δελφούς και χρονολογήθηκε στον 3ο / 2ο π.Χ. αιώνα, αναγράφονται εννέα θεωροδόκοι* πόλεις της Κύπρου, δηλαδή πόλεις που υποδέχθηκαν απεσταλμένους του μαντείου των Δελφών που μάζευαν τα αφιερώματα προς τον θεό Απόλλωνα. Αναγράφονται επίσης τα ονόματα των υπευθύνων της κάθε πόλης για την υποδοχή και φιλοξενία των απεσταλμένων που ελέγοντο θεωροί.

 

Στην επιγραφή αυτή, υπεύθυνος θεωροδόκος της πόλεως της Ταμασσού αναφέρεται ο Θρασέας, γιος του Θρασέα, που χαρακτηρίζεται ως Ασπένδιος, ως καταγόμενος δηλαδή από την Άσπενδον της Πισιδίας (Μικρά Ασία).

 

Ο Θρασέας θα πρέπει ασφαλώς να είχε πολιτογραφηθεί στην Ταμασσό όπου φαίνεται ότι διαβιούσε, και θα πρέπει να ανήκε στην αριστοκρατική και πλούσια τάξη της πόλης, αφού του ανετέθη η υψηλή ευθύνη να υποδέχεται και φιλοξενεί τους επίσημους απεσταλμένους των Δελφών.