Αντωνίου Δημήτριος Κύπριος

Κύπριος αγωνιστής που πήγε στην Ελλάδα όπου πολέμησε από την αρχή της επανάστασης του 1821. Άγνωστος ο ακριβής τόπος καταγωγής του στην Κύπρο. Πήρε μέρος στις μάχες στα Δερβενάκια, στο Ναυαρίνο και αλλού. Έφερε το βαθμό του δεκανέα. Σε σχετικό πιστοποιητικό πολεμικής δράσης που του εδόθη, αναφέρεται ότι ο Δημήτριος Αντωνίου ἐφύλαξεν τά στρατιωτικά χρέη του ἀμέμπτως μέχρι τῆς εἰρηνικῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Ἑλλάδος, δηλαδή μέχρι το τέλος του αγώνα.