Κυρίνος

Αναφέρεται από τον Λιβάνιο, σε μια σωζόμενη επιστολή του, ως αξιωματούχος που έδρασε σε διάφορα μέρη και που υπήρξε, μεταξύ άλλων, και κυβερνήτης της Κύπρου κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα, στην αρχή της Βυζαντινής περιόδου. Γράφει συγκεκριμένα ο Λιβάνιος:

 

...Νομίζω πως γνωρίζεις τον Κυρίνο... αυτόν τον σύμβουλο του Φιλίππου που υπηρέτησε την Λυκία, που έσωσε την Παμφυλία, που κυβέρνησε την Κύπρο...

 

Ο Λιβάνιος, επιφανής Έλληνας ρήτορας και πολυγραφότατος συγγραφέας, καταγόμενος από μεγάλη οικογένεια της Αντιοχείας, έζησε κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα (περ. 314-393 μ.Χ.). Ο Κυρίνος ήταν, φαίνεται, σύγχρονός του. Από έλλειψη όμως περαιτέρω πληροφοριών, δεν μπορούμε να καθορίσουμε ακριβέστερα το πότε διετέλεσε κυβερνήτης της Κύπρου, ούτε και γνωρίζουμε περισσότερα για τη δραστηριότητά του στο νησί τότε.