Ιδριεύς

Δυνάστης της Καρίας κατά την εποχή της επανάστασης των κυπριακών βασιλείων εναντίον των Περσών (351 π.Χ.). Όταν ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης ο Ώχος πληροφορήθηκε την επανάσταση των Κυπρίων, διέταξε αμέσως τον δυνάστη της Καρίας Ιδριέα να συγκροτήσει στρατιωτική δύναμη και να την στείλει στην Κύπρο. Ο Ιδριεύς συγκέντρωσε, πράγματι, ναυτική δύναμη από 40 τριήρεις και πεζικό στρατό από 8.000 μισθοφόρους. Ο στρατός διπλασιάσθηκε λίγο αργότερα, γιατί προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν και πολλοί άλλοι, με την ελπίδα του κέρδους από τις αναμενόμενες λεηλασίες τους στην Κύπρο.

 

Η στρατιωτική δύναμη του Ιδριέως στάλθηκε από τον ίδιο στην Κύπρο, με αρχηγούς τον Αθηναίο στρατηγό Φωκίωνα και τον πρώην βασιλιά της Σαλαμίνος (της κυπριακής πόλης) Ευαγόρα Β’. Η εκστρατεία αυτή είχε ως αποτέλεσμα την εκ νέου υποδούλωση των Κυπρίων στους Πέρσες. Όμως ο Ευαγόρας Β’ δεν κατόρθωσε να ξαναπάρει το θρόνο της Σαλαμίνος (βλέπε λήμμα Ευαγόρας Β').