Δωρίων

Image

Αυλητής του 4ου π.Χ. αιώνα. Το όνομά του μας είναι γνωστό από μια αναφορά του Αθήναιου, ο οποίος διασώζει το ακόλουθο επεισόδιο: Μια φορά που ο Δωρίων δειπνούσε μαζί με τον βασιλιά Νικοκρέοντα της Σαλαμίνος, είδε ένα ποτήρι κι εξέφρασε γι' αυτό τον θαυμασμό του. Τότε ο Νικοκρέων του είπε: «Αν θέλεις, ο τεχνίτης που το κατασκεύασε θα σου κάμει κι εσένα ένα παρόμοιο». Ο Δωρίων απάντησε με επιπολαιότητα και αγένεια: «Δώσε σε μένα αυτό εδώ, κι ο τεχνίτης ας κατασκευάσει άλλο για σένα».

 

Ο Αθήναιος συνεχίζει παραθέτοντας ένα αρχαίο γνωμικό, που έλεγε ότι:

 

Στον άνθρωπο τον αυλητή, μυαλό οι θεοί δεν έχουν βάλει,

μα κι αν έβαλαν, με το φύσηγμα κι ο νους του έχει πετάξει.