Γεωμετρική Εποχή

Η επεξεργασία του Σιδήρου

Image

Στην Κύπρο συνεχίστηκε κατά την Κυπρογεωμετρική Εποχή η εκμετάλλευση των χαλκούχων μεταλλείων και άρχισε η εφαρμογή νέων μεταλλουργικών τεχνικών προχωρημένης τεχνολογίας, με την κατασκευή χάλκινων ή σιδερένιων αντικειμένων ή με το συνδυασμό των δύο μετάλλων. Ο σίδηρος χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή όπλων και εργαλείων. Πολύ αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης, ιδιαίτερα στη νεκρόπολη στην Παλαίπαφο – Σκάλες. Ο αριθμός των τύπων σιδερένιων αντικειμένων αυξήθηκε: οβελοί, λόγχες, πελέκεις, κεφαλή ροπάλου, ψαλίδι, καρφιά, μαχαίρια κ. ά. Η Κύπρος φαίνεται πως άρχισε να υιοθετεί τη χρήση του σιδήρου για κατασκευή όπλων και εργαλείων πιο γρήγορα από την Παλαιστίνη. Πιστεύεται πως οι Κύπριοι σιδηρουργοί δοκίμασαν με επιτυχία τις τεχνικές μεθόδους σκλήρυνσης του μετάλλου, προκειμένου να μεταβάλουν το σίδηρο σε μαλακό χάλυβα. Λέγεται μάλιστα ότι πέτυχαν και σκληρό χάλυβα.

 

Τα μεταλλεύματα χαλκού της Κύπρου ήταν πλούσια σε σίδηρο. Έτσι οι συνθήκες σε ορισμένα μεταλλεία πρέπει να ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές για την τυχαία ανακάλυψη των ιδιοτήτων του σιδήρου, κατά τη διάρκεια συνηθισμένης τήξης του χαλκού. Γι΄ αυτό η  Κύπρος προπορευόταν έναντι των άλλων περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου στη χρήση του σιδήρου για την κατασκευή εργαλείων και οργάνων προορισμένων να κόβουν, να τρυπούν, να κτυπούν, να καρφώνουν και να σκάβουν.