Λεττίφ Αχμέτ Ahmed Lettif

Τούρκος κυβερνήτης της Κύπρου κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας. Σύμφωνα προς τον κατάλογο κυβερνητών της Κύπρου του Ν.Γ. Κυριαζή (Κυπριακά Χρονικά, IX, σσ. 82-83), η κυβερνητεία του Αχμέτ Λεττίφ τοποθετείται κατά το 1865-1866.

 

Κατά το διάστημα αυτό, επί σουλτάνου Αβδούλ * Αζίζ και επί αρχιεπισκοπείας στην Κύπρο του Σωφρονίου* (1865 - 1900) συνεχίστηκε η απογραφή των κτημάτων της Κύπρου σε ενιαίο κτηματολογικό σύστημα που είχε αρχίσει από το 1851, και πιο ουσιαστικά από το 1853, κι ολοκληρώθηκε μεταξύ 1874 και 1876. Επίσης από το 1865 άρχισε να εισπράττεται ειδικός φόρος για τις δαπάνες κατασκευής του μοναδικού δρόμου στην Κύπρο, του δρόμου Λάρνακας - Λευκωσίας. Η κατασκευή του δρόμου αυτού είχε καταντήσει «κατάρα», αφού ο φόρος εισπραττόταν από το 1865 μέχρι το 1877, δηλαδή για 12 χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα! Χαρακτηριστικά η κατασκευή μόνο του ενός τρίτου του δρόμου είχε στοιχίσει στους Κυπρίους 2.000.000 γρόσια. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα του έργου συμπλήρωσε ένας από τους καλούς Τούρκους κυβερνήτες του νησιού, ο Σαΐντ πασάς (1868-1871) με δαπάνη μόνο 300.000 γροσιών.