Ετέανδρος

Image

Με το όνομα αυτό αναφέρονται δυο βασιλιάδες του αρχαίου κυπριακού βασιλείου της Πάφου, εκ των οποίων ο πρώτος βασίλεψε τον 7ο π.Χ. αιώνα και ο δεύτερος πιθανώς τον 6ο ή 7ο π.Χ. αιώνα. Μερικοί θεωρούν ότι οι υπάρχουσες πληροφορίες αφορούν το ίδιο πρόσωπο.

 

Ετέανδρος Α': Βασιλιάς της Πάφου τον 7ο π.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από το «πρίσμα» του Εσσαρχαδώνος (673/2 π.Χ.) στο οποίο αναγράφονται μεταξύ άλλων και τα ονόματα δέκα κυπριακών πόλεων και των βασιλιάδων τους. Μεταξύ αυτών, και το όνομα του βασιλιά Itûandar (=Ετέανδρος), βασιλιά της Pappa (=Πάφου).

 

Ετέανδρος Β': Βασιλιάς της Πάφου τον 6ο π.Χ. αιώνα ή, κατ' άλλους, τον 7ο π.Χ. αιώνα. Το όνομά του μας είναι γνωστό από συλλαβική επιγραφή που αναφέρει:

 

ἙτεFά[ν]δρῳ τῷ Πάφῳ βασιλFος (=Του Ετεάνδρου του βασιλιά της Πάφου).

 

Η επιγραφή βρίσκεται γραμμένη σε χρυσά βραχιόλια που βρέθηκαν στο Κούριον.