Πλαύτιος Φήλειξ Ιουλιανός

Image

Ρωμαίος ανθύπατος της Κύπρου με έδρα την Πάφο κατά τη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας. Το όνομά του εμφανίζεται σε δυο επιγραφές από την Παλαίπαφο, αναθηματικές στην Αφροδίτη την Παφία. Στη μια απ’ αυτές το όνομά του συμπληρώνεται με την πρόθεση του ονόματος Δέκιμος και ο Ρωμαίος ανθύπατος χαρακτηρίζεται «αγνός», δηλαδή ευσεβής. Από την άλλη επιγραφή γίνεται γνωστό και το όνομα της κόρης του που λεγόταν Πλαυτία Ελπίς.