Κομίνιος Πρόκουλος Cominius Proculus

Ρωμαίος αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως ανθύπατος (proconsul), δηλαδή διοικητής του νησιού. Οι Ρωμαίοι ανθύπατοι, που προέρχονταν συνήθως από την τάξη των πραιτόρων κι ήσαν συγκλητικοί, υπηρετούσαν στην Κύπρο για ένα περίπου χρόνο που άρχιζε από την 1η Ιουλίου. Η θητεία του Κομίνιου Πρόκουλου, που είναι γνωστός από νομισματικές πηγές, τοποθετείται κατά το 43-44 μ.Χ., επί ημερών του αυτοκράτορα Κλαυδίου.