Ιερώνυμος Μάρκος

Κύπριος αγωνιστής που πήρε μέρος στην ελληνική επανάσταση ως εθελοντής. Καταγόταν από το χωριό Όμοδος όπου και γεννήθηκε το 1803. Σε ηλικία 21 χρόνων, δηλαδή το 1824, πήγε στην επαναστατημένη Ελλάδα ως εθελοντής. Υπηρέτησε στο ελληνικό ναυτικό και μετά το τέλος του αγώνα πολιτογραφήθηκε Έλληνας υπήκοος με διαβατήριο του νομού Κυκλάδων, που εξεδόθη στις 12.2.1855.

 

Στην Ελλάδα παρέμεινε και μετά το τέλος του αγώνα, μέχρι το 1842 οπότε κι επέστρεψε στην Κύπρο. Στην Ελλάδα πήγε ξανά το 1854 και επέστρεψε στην Κύπρο τον επόμενο χρόνο. Στην Κύπρο ασκούσε το επάγγελμα του παντοπώλη και διέμενε στην Πάφο και στο Όμοδος. Η σύζυγός του ήταν Ελλαδίτισσα από την Άνδρο κι ονομαζόταν Ευφροσύνη. Απέκτησε μαζί της τρία παιδιά.

 

Ο Μάρκος Ιερώνυμος ήταν εγγράμματος, φαίνεται δε ότι για κάποιο διάστημα άσκησε στην Κύπρο και το επάγγελμα του δασκάλου.