Αντωνίου Μιχαήλ Κύπριος

Κύπριος αγωνιστής, ναυτικός, που πήγε στην Ελλάδα και πολέμησε κατά την επανάσταση του 1821. Άγνωστος ο ακριβής τόπος καταγωγής του στην Κύπρο, όπως άγνωστο είναι και το πότε ακριβώς πήγε στην Ελλάδα. Αναφέρεται πως πήρε μέρος σε διάφορες μάχες κατά των Τούρκων, διακρίθηκε δε κατά την έξοδο του Μεσολογγίου. Σε σχετικά πιστοποιητικά που του εδόθησαν, σημειώνονται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του: μύτη μεγάλη, πώγων μικρός και ολίγες ευλογιές.