Βερενίκη

Βασίλισσα της Αιγύπτου για ένα πολύ σύντομο διάστημα 6 μηνών, το 80 π.Χ. Ηταν κόρη του Πτολεμαίου Θ' Φιλομήτορος Β' Σωτήρος Β' Λαθύρου και της δεύτερης συζύγου και αδελφής του Κλεοπάτρας Σελήνης. Ο Λάθυρος ανέβηκε στον θρόνο το 117 π.Χ. ως συμβασιλιάς με τη μητέρα του Κλεοπάτρα, από την οποία εκτοπίστηκε. Από τον θρόνο εκδιώχθηκε και δεύτερη φορά, από τον αδελφό του Πτολεμαίο Γ' Αλέξανδρο Α'. Στο διάστημα αυτό, από το 108 μέχρι το 88 π.Χ., έζησε στην Κύπρο. Το 88 π.Χ. πήρε ξανά τον θρόνο του, και πέθανε το 81 π.Χ. Μετά τον θάνατό του βασίλεψε για λίγο η Βερενίκη, και στο σύντομο αυτό διάστημα της βασιλείας της φαίνεται ότι τιμήθηκε στην Κύπρο.

 

Στη Νέα Πάφο βρέθηκε μαρμάρινη βάση αγάλματος της Βερενίκης, με την επιγραφή:

 

[Βασίλισσ]αν Βερενίκην τή[ν]

[βασιλέ]ως Πτολεμαίου κ[αί]

[βασ]ιλ[ίσ]σης Κλεοπάτρας

θ[εών] [Φιλ]ομητόρων.

 

Η Βερενίκη ήταν ανεψιά και σύζυγος του Πτολεμαίου Ι’ Αλεξάνδρου Α'.