Μίονες

Ένα από τα ονόματα των αρχαίων Κυπρίων. Το όνομα αυτό αναφέρεται από τον Ησύχιο στη λέξη Μίονες. Το όνομα έχει σχέση με την ονομασία της Κύπρου Μηιονίς, που μαρτυρείται από άλλους αρχαίους συγγραφείς.