Χριστοφής ή Χριστοφάκης λογοθέτης

Image

Κύπριος σημαντικός πρόκριτος και εκκλησιαστικός παράγοντας της Αμμοχώστου, κατά τα τέλη του 16ου αιώνα και τις αρχές του 17ου, γνωστός με τον τίτλο του Μεγάλου Λογοθέτη Αμμοχώστου. Αναφέρεται επίσης με το όνομα Χριστόφορος (αντί Χριστοφής και Χριστοφάκης).

 

Περίπου από το 1592 μέχρι το 1606/7 (περίοδος Τουρκοκρατίας) ο λογοθέτης Χριστοφάκης ήταν εκείνος που ασκούσε την πραγματική εξουσία στην επισκοπή Αμμοχώστου, σε μια εποχή ανωμαλιών στην Εκκλησία της Κύπρου εξ αιτίας των ατασθαλιών του αρχιεπισκόπου Αθανασίου Α' που ήταν μισητός στον λαό και που η όλη δραστηριότητά του δημιούργησε σοβαρή κρίση. Εκμεταλλευόμενος τις αδυναμίες αυτές ο πατριάρχης Αντιοχείας Ιωακείμ Στ' προσπάθησε να διεκδικήσει τον έλεγχο της Εκκλησίας της Κύπρου και να ασκήσει δικαιοδοσία επ' αυτής, παρά το αυτοκέφαλο. Ο Ιωακείμ ισχυρίστηκε πως είχε διοριστεί από την Κωνσταντινούπολη δικαστής των Κυπρίων με σκοπό να διορθώσει τα κακώς κείμενα.

 

Το 1599 ο Χριστοφής, λογοθέτης Αμμοχώστου, ήταν μεταξύ των Κυπρίων προκρίτων και εκκλησιαστικών παραγόντων που ζήτησαν τη βοήθεια του πατριάρχη Αλεξανδρείας Μελετίου Πηγά προς απόκρουση των απαιτήσεων του πατριάρχη Ιωακείμ.

 

Βλέπε λήμμα: Μελέτιος Πηγάς

 

Υπήρξε αλληλογραφία μεταξύ πατριάρχη Μελετίου Πηγά και Χριστοφή μεγάλου λογοθέτη Αμμοχώστου καθώς και του τελευταίου με τον τότε οικουμενικό πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρι. Και ο μεν Μελέτιος Πηγάς απευθύνει την αλληλογραφία του στον Μεγάλο Λογοθέτη Αμμοχώστου και στην υπόλοιπη Ορθόδοξη κοινότητα της Κύπρου (άρα τον αναγνωρίζει ως ηγέτη της), ο δε Κύριλλος Λούκαρις απευθύνεται με δυο επιστολές του στον Χριστοφάκη Λογοθέτη και στον χριστιανικό πληθυσμό της Αμμοχώστου.

 

Βλέπε λήμμα: Αμμόχωστος πόλη

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια