Καλπούρνιος Φλάκκος

Ρωμαίος ανθύπατος που υπηρέτησε στην Κύπρο, με έδρα τη Σαλαμίνα η οποία είχε προσωρινά διαδεχθεί την Πάφο ως πρωτεύουσα της Κύπρου το 117 μ.Χ. Η Σαλαμίς, μητρόπολις Κύπρου τώρα, τίμησε τον αυτοκράτορα Αδριανό με αφιέρωμα προς αυτόν. Το αφιέρωμα της πόλης έγινε μέσω του ανθύπατου Καλπούρνιου Φλάκκου, το 123 μ.Χ.

 

Τόσο το όνομα του Ρωμαίου αυτού ανώτατου αξιωματούχου της Κύπρου, όσο και η μέσω αυτού τιμή προς τον αυτοκράτορα, μαρτυρούνται από επιγραφή που βρέθηκε στη Σαλαμίνα. Η πόλη αναφέρεται επίσης στην επιγραφή ως ἡ Κύπρου μητρόπολις, ενώ ο αυτοκράτορας αποκαλείται «πατέρας κι ευεργέτης» της. Και τούτο, επειδή ο Αδριανός* φρόντισε για την ανοικοδόμηση της Σαλαμίνος που είχε καταστραφεί κατά την εξέγερση των Εβραίων, το 116 μ.Χ.

 

Ο ανθύπατος Καλπούρνιος Φλάκκος θα πρέπει να υποθέσουμε ότι είχε εργαστεί — ύστερα από τις εντολές και τη βοήθεια του αυτοκράτορα Αδριανού — για την ανοικοδόμηση και ανάκαμψη της Σαλαμίνος, στην οποία είχε μεταφερθεί και η έδρα του ύστερα από την βίαιη καταστροφή της από τους Εβραίους.