Πυγμαλίων βασιλεύς

Ιστορικό πρόσωπο της Αρχαιότητας. Από τον Διόδωρο Σικελιώτη (Βιβλιοθ. Ἱστορική, 19.79.4-6) αναφέρεται ως βασιλιάς στην Κύπρο κατά την Ελληνιστική περίοδο. Το 312 π.Χ., όταν ο Πτολεμαίος της Αιγύπτου επενέβη στο νησί για να τιμωρήσει όσους από τους βασιλιάδες του είχαν δείξει συμπάθεια ή είχαν επαφές με τον Αντίγονο, μεταξύ των τιμωρηθέντων ήταν και ο Πυγμαλίων. Ενώ όμως για τους άλλους θανατωθέντες βασιλιάδες ο Διόδωρος αναφέρει και τις πόλεις όπου βασίλευαν, στην περίπτωση του Πυγμαλίωνος αναφέρει μόνο το όνομά του. Είναι μάλλον βέβαιο ότι πρόκειται για τον Πυμάτωνα ή Πουμιάθωνα, βασιλιά του Κιτίου, που αναφέρεται από τον Αθήναιο (Δειπνοσ. 4, 167γ-6) και του οποίου το όνομα μαρτυρείται επιγραφικά σε νομίσματα με φοινικικές επιγραφές. (Βλέπε λήμμα Πουμιάθων, όπου κι ερμηνεία περί του ονόματός του).