Ζένο Πέτρος Pietro Zeno

Βενετός πρέσβης προς τον βασιλιά της Κύπρου Ούγο Δ' (1324 -1359). Η υπό τον Ζένο βενετική πρεσβεία ήλθε στην Κύπρο το 1324-5 για να συγχαρεί εκ μέρους της Βενετίας τον βασιλιά Ούγο για την άνοδό του στον θρόνο της Κύπρου και, κυρίως, να διαπραγματευθεί μαζί του θέματα που αφορούσαν την παρουσία Βενετών εμπόρων στην Κύπρο και τα βενετικά συμφέροντα στο νησί.