Αλή αγάς

Αναφέρεται ως κυβερνήτης της Κύπρου κατά το 1761. Ο Αλή αγάς, σύμφωνα προς τον Μαρίτι (Viaggi, 1769,Ι, σ. 179), ήταν εκείνος που έχτισε το τέμενος της Ουμ Χαράμ, τον γνωστό Τεκκέ* στη δυτική όχθη της αλυκής της Λάρνακας, στα 1761. Κατά τον ίδιο, μέχρι τότε υπήρχε στον χώρο εκείνο μόνο ένα μικρό τούρκικο προσευχητάριο.