Ηλιανός Πολυβιανός

Αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο στο αξίωμα του λογιστή κατά τη Ρωμαϊκή εποχή και, συγκεκριμένα, στις αρχές του 3ου μ.Χ. αιώνα. Το όνομα και ο τίτλος του αναγράφονται σε αφιερωματική επιγραφή στη βάση αγάλματος, που βρέθηκε στην Πάφο. Όπως προκύπτει από την επιγραφή, ο Ηλιανός Πολυβιανός μαζί με το Ρωμαίο ανθύπατο Ιούλιο Φρόντωνα είχαν στήσει με έξοδα 500 δηναρίων ανδριάντα του αυτοκράτορα Καρακάλλα με την ευκαιρία της ανόδου του στο θρόνο το 211 μ.Χ.